Інжу Нәзіктігі
«Інжу Нәзіктігі» топтамасы
Композицияның негізін қазақтың ұлттық оюы "Құсмойын" құрайды. Құсмойын ою-өрнегі құстың мойнын туспалдаудан туған. Бұлар көбінесе Қошқар мүйіз мәнерімен жасалады. Ішкі еркіндік символын білдіреді . Інжу қазақ мәдениетінде айға теңестіруге байланысты болған, ол әйелге тән биязылық пен туындау идеясын айқындаған.
Інжу – махаббатқа адалдықтың кепілі, ол неке байланысы мен шаңырақты бекітеді. Жапон халқында інжу мен яшма жастықты оралту құралы болып саналады. Шығыста інжу (жемчуг) сүйікті тас саналады.

Коллекция «Інжу Нәзіктігі»
Основу композиции составляет казахский национальный орнамент "Кусмойн". Мотив выражения исходит от шеи птицы. Орнаменты сделаны из рогов. Означает символ внутренней свободы. Жемчуг в казахской культуре была приравнена к луне. Она определяла в женщине идею и проявление женственности. Жемчуг – это гарантия верности в любви, она укрепляет брачный союз. У японцев жемчуг и яшма считаются средствами для возвращения молодости. На Востоке жемчуг является самым любимым камнем.