Шапағат
« Шапағат » топтамасы
«Шапағат» араб тілінен аударғанда қайырым, мейірім, рақым деп аударылады.
«Шапағат» зергерлік бұйымдары жарқын тұлғаға ие, табиғи әлеммен ажырамас байланысы бар. Сонымен, Шапағат коллекциясы энергияны үнемдеуге, қиындықтардан қорғауға, күш-қуат беруге көмектеседі.

Коллекция « Шапағат »
«Шапагат» в переводе с арабского означает добро, милость, благодеяние.
Ювелирные изделия из коллекции «Шапагат» одарены яркой индивидуальностью, имеет неразрывную связь с природным миром. Так, Коллекция Шапагат помогают сберечь энергию, защищают от неприятностей, придают силы.